Δήμος Ζαχάρως
Small text Medium text Large text

αναζήτησηΥπηρεσίες - Χρήσιμα Τηλέφωνα Ελαχιστοποίηση

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Τηλεφωνικό Κέντρο

 

26253-60301 / 60300

26250-32277

2

Γραφείο Αντιδημάρχων

 

26253-60308

 

3

Ειδικός Συνεργάτης

Κρέσπη Δέσποινα

26253-60307

 

4

Ειδικός Συνεργάτης

Αντωνοπούλου Μαρίνα

26253-60327

 


ΙΣΟΓΕΙΟ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

Πρωτόκολλο - Προϊσταμένη

Λαμπροπούλου Ελένη

26253-60302

2

Οικονομική Επιτροπή – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ζαχαροπούλου Δήμητρα

26253-60309

3

Μισθοδοσία - Προσωπικό

Ξαγοράρης Κων/νος

26253-60303

4

Λογιστήριο

Κρανίτης Γεώργιος

26253-60311

5

Ο.Π.Α.Ν. - Γεωπόνος

Δρίλιας Αντώνιος

26253-60314 / 60315

6

Τμήμα Εσόδων

Σταματοπούλου Κων/να

26253-60314 / 60315

7

Ταμιακή Υπηρεσία

Χριστοδουλόπουλος Ιωάννης

26253-60321 / 60322

8

Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας & Δημοτικής Περιουσίας

Μπακόπουλος Δημήτριος

26253-60320

9

Κλητήρας

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος

 

10

Fax Υπηρεσιών

 

26253-60313 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρτουμάς Μιλτιάδης

26253-60316

2

Ηλεκτροφωτισμός – Γραφείο Κίνησης

Μιχόπουλος Παναγιώτης

26253-60304

3

Γραμμ. Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπινιώρη Κων/να

26253-60319

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Γραφείο Προέδρου Δ. Σ.

Δούφας Παναγιώτης

26250-32644

 

2

Ληξίαρχος

Μεταξαράκης Ιωάννης

26250-32644

26250-33650

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τσαούσης Κων/νος

26253-60515

 

2

Υπάλληλοι

Κασσέρη Κων/να

26253-60501

26253-60508

Σχίζα Μαρίνα

26253-60516

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Κόσσυφας Σπυρίδων

26253-60514

 

2

Υπάλληλοι

Κουτσούκου Γεωργία

26253-60502

26253-60511

Καρδάση Παναγιώτα

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δράκος Θωμάς

26253-60505

26253-60506

 

Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Διευθύντρια

Καλογεροπούλου Ανδριάνα

26250-33005

26250-34005


 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Επιστάτρια Καθαριότητας

Νικολακοπούλου Αγγελική

26250-32068

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Τηλεφωνικό Κέντρο

 

26250-34915

26250-32112

2

Προϊστάμενος

Παπαζαφείρης Προκόπης

 

 

3

Παιδιατρικό

Σχίζας Ιωάννης

 

 


 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Πρόεδρος

 

26250-31373

26250-31373

2

Κοινωνική Λειτουργός

Θεοφιλοπούλου Αλεξάνδρα

26250-31373

26250-31373

3

Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι

 

26250-31373

26250-31373

4

Πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π.

 

26250-31373

26250-31373

 

Email: dked.zaxaros@gmail.com

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Τηλεφωνικό Κέντρο

 

26253-60301 / 60300

26250-32277

2

Γραφείο Αντιδημάρχων

 

26253-60308

 

3

Ειδικός Συνεργάτης

Κρέσπη Δέσποινα

26253-60307

 

4

Ειδικός Συνεργάτης

Αντωνοπούλου Μαρίνα

26253-60327

 


ΙΣΟΓΕΙΟ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

Πρωτόκολλο - Προϊσταμένη

Λαμπροπούλου Ελένη

26253-60302

2

Οικονομική Επιτροπή – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ζαχαροπούλου Δήμητρα

26253-60309

3

Μισθοδοσία - Προσωπικό

Ξαγοράρης Κων/νος

26253-60303

4

Λογιστήριο

Κρανίτης Γεώργιος

26253-60311

5

Ο.Π.Α.Ν. - Γεωπόνος

Δρίλιας Αντώνιος

26253-60314 / 60315

6

Τμήμα Εσόδων

Σταματοπούλου Κων/να

26253-60314 / 60315

7

Ταμιακή Υπηρεσία

Χριστοδουλόπουλος Ιωάννης

26253-60321 / 60322

8

Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας & Δημοτικής Περιουσίας

Μπακόπουλος Δημήτριος

26253-60320

9

Κλητήρας

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος

 

10

Fax Υπηρεσιών

 

26253-60313 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρτουμάς Μιλτιάδης

26253-60316

2

Ηλεκτροφωτισμός – Γραφείο Κίνησης

Μιχόπουλος Παναγιώτης

26253-60304

3

Γραμμ. Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπινιώρη Κων/να

26253-60319

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Γραφείο Προέδρου Δ. Σ.

Δούφας Παναγιώτης

26250-32644

 

2

Ληξίαρχος

Μεταξαράκης Ιωάννης

26250-32644

26250-33650

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τσαούσης Κων/νος

26253-60515

 

2

Υπάλληλοι

Κασσέρη Κων/να

26253-60501

26253-60508

Σχίζα Μαρίνα

26253-60516

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Κόσσυφας Σπυρίδων

26253-60514

 

2

Υπάλληλοι

Κουτσούκου Γεωργία

26253-60502

26253-60511

Καρδάση Παναγιώτα

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δράκος Θωμάς

26253-60505

26253-60506

 

Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Διευθύντρια

Καλογεροπούλου Ανδριάνα

26250-33005

26250-34005


 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Επιστάτρια Καθαριότητας

Νικολακοπούλου Αγγελική

26250-32068

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Τηλεφωνικό Κέντρο

 

26250-34915

26250-32112

2

Προϊστάμενος

Παπαζαφείρης Προκόπης

 

 

3

Παιδιατρικό

Σχίζας Ιωάννης

 

 


 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

1

Πρόεδρος

 

26250-31373

26250-31373

2

Κοινωνική Λειτουργός

Θεοφιλοπούλου Αλεξάνδρα

26250-31373

26250-31373

3

Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι

 

26250-31373

26250-31373

4

Πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π.

 

26250-31373

26250-31373

 

Email: dked.zaxaros@gmail.com

 

 

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic