Δήμος Ζαχάρως
Small text Medium text Large text

αναζήτησηΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
16/3/2017
company.jpg

Κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμος Ζαχαρως θα προβεί στην ΑΓΟΡΑ του ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Δ.Κ. ΖΑΧΑΡΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ’ το όποιο με την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/7179/187/20-1-2006 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄ φύλλο 130/3-2-2006), έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 και τη συνθήκη της Γρανάδας 2039/1992, διότι πέρα από την αρχιτεκτονική του αξία, συνιστά «ζωντανή μνήμη για τους κατοίκους της Ζαχάρως».            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ζαχάρω,   6/3/17

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ                                                                          Προς:  Μ.Μ.Ε. του Ν. Ηλείας                            

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                    

Κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμος Ζαχαρως θα προβεί στην ΑΓΟΡΑ του ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Δ.Κ. ΖΑΧΑΡΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ’ το όποιο με την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/7179/187/20-1-2006 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄ φύλλο 130/3-2-2006), έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 και τη συνθήκη της Γρανάδας 2039/1992, διότι πέρα από την αρχιτεκτονική του αξία, συνιστά «ζωντανή μνήμη για τους κατοίκους της Ζαχάρως».

Πρόκειται, όπως άλλωστε αναφέρει και η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού με την από 28/5/2004 έκθεσή της, για αρχοντική κατοικία, η οποία χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο 1909.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, από το 1919 έως το 1939 και από το 1942 έως το 1957, χρησιμοποιήθηκε μέρος του κτιρίου ως χώρος στέγασης του Γυμνασίου της περιοχής. Μετέπειτα, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, το κατέλαβαν οι αντάρτες και το χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο σε μάχη με τα τάγματα ασφαλείας, που κατείχαν τον απέναντι ευρισκόμενο Άγιο Σπυρίδωνα.

Κυρίαρχο αρχιτεκτονικό στοιχείο του κτιρίου, είναι ο χώρος του ηλιακού στο β΄ όροφο, που ήταν κύριος χώρος διημέρευσης της οικογένειας και γενικότερα το κτίριο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση του «πλατυμέτωπου τύπου κατοικίας με προστώο», που κατά τον Μουτσόπουλο, έχει τις ρίζες του –ως βασικός πυρήνας κατοικίας-, στην αρχαία Ελλάδα και στη συνέχεια με παραλλαγές κυριαρχεί στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.

Η απόκτηση του συγκεκριμένου διατηρητέου κτιρίου κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για το Δήμο Ζαχάρως, τόσο από πολεοδομική και ιστορική άποψη όσο και από περιβαλλοντική σκοπιά, δεδομένου ότι: Η θέση του κτηρίου είναι ιδανική για την χρήση του ως χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων ημερίδων συνεδρίων, ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής αλλά και των τοπικών προϊόντων της ή και για την στέγαση μέρος των υπηρεσιών του δήμου.

Η  χρηματοδότηση για την αγορά του ακινήτου πόσου 118.000,00 € θα προέρχεται εξολοκλήρου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα  του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016 και συγκεκριμένα  τον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων. 

                                                                          

                                                                       

                                                                                    Ο Δήμαρχος

                                                                                   

                                                                                    Φάμελος Νικόλαος

                                                                                   

                                                                                     

                                                                            


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic