Δήμος Ζαχάρως
Small text Medium text Large text

αναζήτησηΠόλη - Διαμερίσματα Ελαχιστοποίηση

Η Δημοτική Ενότητα Ζαχάρως έχει πλυθησμό 12.910 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001. Περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα Ζαχάρως, Αγίου Ηλία, Ανηλίου, Αρήνης, Αρτέμιδας, Γιαννιτσοχωρίου, Κακοβάτου, Καλιδόνας, Λεπρέου, Μακίστου, Μηλιάς, Μίνθης, Νεοχωρίου, Ξηροχωρίου, Πρασιδακίου, Ροδινών, Σμέρνας, Σχίνων, Ταξιαρχών και Χρυσοχωρίου (Τρυπών).

ΖΑΧΑΡΩ  ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Ζαχάρως έχει πληθυσμό 6.739 κατοίκους  Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Άγιου Ηλία έχει πληθυσμό 34 κατοίκους
   
ΑΝΗΛΙΟ ΑΡΗΝΗ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Ανηλίου έχει πληθυσμό 315 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Αρήνης έχει πληθυσμό 313 κατοίκους
   
ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Αρτέμιδας έχει πληθυσμό 306 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Γιαννιτσοχωρίου έχει πληθυσμό 517 κατοίκους
   
ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ ΚΑΛΙΔΟΝΑ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Κακοβάτου έχει πληθυσμό 444 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Καλίδονας έχει πληθυσμό 378 κατοίκους
   
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΛΕΠΡΕΟ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Ταξιαρχών έχει πληθυσμό 314 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Λέπρεου έχει πληθυσμό 532 κατοίκους
   
ΜΑΚΙΣΤΟ ΜΗΛΕΑ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Μάκιστου έχει πληθυσμό 161 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Μηλέας έχει πληθυσμό 137 κατοίκους
   
ΜΙΝΘΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Μίνθης έχει πληθυσμό 221 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Νεοχωρίου έχει πληθυσμό 401 κατοίκους
   
ΞΗΡΟΧΩΡΙ ΠΡΑΣΙΔΑΚΙ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Ξηροχωρίου έχει πληθυσμό 669 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Πρασιδακίου έχει πληθυσμό 113 κατοίκους
   
ΡΟΔΙΝΑ ΣΜΕΡΝΑ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Ροδινών έχει πληθυσμό 158 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα τηςΣμέρνας έχει πληθυσμό 321 κατοίκους
   
ΣΧΙΝΟΙ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Σχινών έχει πληθυσμό 733 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Χρυσοχωρίου έχει πληθυσμό 104 κατοίκους

 

Η Δημοτική Ενότητα Ζαχάρως έχει πλυθησμό 12.910 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001. Περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα Ζαχάρως, Αγίου Ηλία, Ανηλίου, Αρήνης, Αρτέμιδας, Γιαννιτσοχωρίου, Κακοβάτου, Καλιδόνας, Λεπρέου, Μακίστου, Μηλιάς, Μίνθης, Νεοχωρίου, Ξηροχωρίου, Πρασιδακίου, Ροδινών, Σμέρνας, Σχίνων, Ταξιαρχών και Χρυσοχωρίου (Τρυπών).

ΖΑΧΑΡΩ  ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Ζαχάρως έχει πληθυσμό 6.739 κατοίκους  Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Άγιου Ηλία έχει πληθυσμό 34 κατοίκους
   
ΑΝΗΛΙΟ ΑΡΗΝΗ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Ανηλίου έχει πληθυσμό 315 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Αρήνης έχει πληθυσμό 313 κατοίκους
   
ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Αρτέμιδας έχει πληθυσμό 306 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Γιαννιτσοχωρίου έχει πληθυσμό 517 κατοίκους
   
ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ ΚΑΛΙΔΟΝΑ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Κακοβάτου έχει πληθυσμό 444 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Καλίδονας έχει πληθυσμό 378 κατοίκους
   
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΛΕΠΡΕΟ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Ταξιαρχών έχει πληθυσμό 314 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Λέπρεου έχει πληθυσμό 532 κατοίκους
   
ΜΑΚΙΣΤΟ ΜΗΛΕΑ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Μάκιστου έχει πληθυσμό 161 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Μηλέας έχει πληθυσμό 137 κατοίκους
   
ΜΙΝΘΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Μίνθης έχει πληθυσμό 221 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Νεοχωρίου έχει πληθυσμό 401 κατοίκους
   
ΞΗΡΟΧΩΡΙ ΠΡΑΣΙΔΑΚΙ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Ξηροχωρίου έχει πληθυσμό 669 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Πρασιδακίου έχει πληθυσμό 113 κατοίκους
   
ΡΟΔΙΝΑ ΣΜΕΡΝΑ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Ροδινών έχει πληθυσμό 158 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα τηςΣμέρνας έχει πληθυσμό 321 κατοίκους
   
ΣΧΙΝΟΙ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ
Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Σχινών έχει πληθυσμό 733 κατοίκους Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Χρυσοχωρίου έχει πληθυσμό 104 κατοίκους

 

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic