Δήμος Ζαχάρως
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  Ελαχιστοποίηση

Ο δωρικός ναός της Αθηνάς είναι αφιερωμένος στη θεά Αθηνά και έχει προσανατολισμό από Α-Δ, με είσοδο από ανατολικά (διαστάσεις μήκους 35.5 μέτρα και πλάτος 15.8 μέτρα). Αποτελείται από πρόναο, σηκό και οπισθόδομο, ενώ η περίστασή του απαρτίζεται από 6 X 13 κίονες. Στο κέντρο περίπου του σηκού υπάρχει το ορθογώνιο βάθρο του λατρευτικού αγάλματος, που πλαισιώνεται στις δύο μακρές πλευρές από δύο κιονοστοιχίες 5 δίτονων κιόνων.

Ο δωρικός ναός της Αθηνάς είναι αφιερωμένος στη θεά Αθηνά και έχει προσανατολισμό από Α-Δ, με είσοδο από ανατολικά (διαστάσεις μήκους 35.5 μέτρα και πλάτος 15.8 μέτρα). Αποτελείται από πρόναο, σηκό και οπισθόδομο, ενώ η περίστασή του απαρτίζεται από 6 X 13 κίονες. Στο κέντρο περίπου του σηκού υπάρχει το ορθογώνιο βάθρο του λατρευτικού αγάλματος, που πλαισιώνεται στις δύο μακρές πλευρές από δύο κιονοστοιχίες 5 δίτονων κιόνων.

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic