Δήμος Ζαχάρως
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  Ελαχιστοποίηση

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Το κλίμα της Δυτικής Πελοποννήσου, και ιδιαίτερα των παραθαλάσσιων περιοχών της, όπως η περιοχή μελέτης, χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες, άφθονες βροχοπτώσεις, σχετικά μικρή νέφωση και μεγάλη ηλιοφάνεια. Η περιοχή παρουσιάζει μια από τις μεγαλύτερες ηλιοφάνειες στην Ελλάδα (2700ώρες ετησίως). Η κατανομή της ετήσιας βροχόπτωσης διατηρεί το χαρακτηριστικό του μεσογειακού τύπου, δηλαδή η περίοδος των περιορισμένων βροχοπτώσεων (ξηρά περίοδος) συμπίπτει με τη θερμή περίοδο. Στην περιοχή του Δήμου λειτουργεί ο μετεωρολογικός σταθμός του εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στον οποίο έχουν καταγραφεί πλήρεις μετεωρολογικές παρατηρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ


Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες στο Μετεωρολογικό Σταθμό Ζαχάρως κυμαίνονται από 10,2 °C (Ιανουάριος) έως 24,7 °C (Ιούλιος, Αύγουστος). Η μέση μέγιστη εμφανίζεται τον Ιούνιο (38,7 °C) και η μέση ελάχιστη το Φεβρουάριο (-5,2 °C).
 

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Το κλίμα της Δυτικής Πελοποννήσου, και ιδιαίτερα των παραθαλάσσιων περιοχών της, όπως η περιοχή μελέτης, χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες, άφθονες βροχοπτώσεις, σχετικά μικρή νέφωση και μεγάλη ηλιοφάνεια. Η περιοχή παρουσιάζει μια από τις μεγαλύτερες ηλιοφάνειες στην Ελλάδα (2700ώρες ετησίως). Η κατανομή της ετήσιας βροχόπτωσης διατηρεί το χαρακτηριστικό του μεσογειακού τύπου, δηλαδή η περίοδος των περιορισμένων βροχοπτώσεων (ξηρά περίοδος) συμπίπτει με τη θερμή περίοδο. Στην περιοχή του Δήμου λειτουργεί ο μετεωρολογικός σταθμός του εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στον οποίο έχουν καταγραφεί πλήρεις μετεωρολογικές παρατηρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ


Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες στο Μετεωρολογικό Σταθμό Ζαχάρως κυμαίνονται από 10,2 °C (Ιανουάριος) έως 24,7 °C (Ιούλιος, Αύγουστος). Η μέση μέγιστη εμφανίζεται τον Ιούνιο (38,7 °C) και η μέση ελάχιστη το Φεβρουάριο (-5,2 °C).
 

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic